Profil

profil-isi

Ikatan Surveyor Indonesia disingkat ISI, didirikan pada tanggal 17 Juni 1972 di Bandung, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat profesi dan berasaskan Pancasila.

ISI dilahirkan oleh ahli-ahli bidang survey dan pemetaan yang sedang menghadiri seminar “Pendidikan Geodesi di Indonesia” di Bandung. Pada saat itu, menjelang berakhirnya Pelita I, dirasa perlunya menghimpun kawan-kawan seprofesi untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang tampaknya sulit dibendung pada awal Pelita I.

Pembangunan fisik tanpa ditunjang oleh peta yang memadai, betul-betul merupakan pekerjaan yang penuh risiko kegagalan, dan ketidak tersedianya peta yang memadai ini kesalahannya dilemparkan kepada para surveyor.

Copyright © 2020 Ikatan Surveyor Indonesia

Log in Anggota ISI

atau    

Lupa Password?